Werkwijze

Werkwijze Hartenweg

In mijn praktijk Hartenweg in Arnhem werken we in individuele sessies aan de thema’s die jou belemmeren om de weg te kiezen die je in je hart zou willen volgen. Ik maak daarbij gebruik van verschillende therapeutische of coachende methodes en gespreksvormen, afhankelijk van jouw hulpvraag. Denk aan Integratieve psychotherapie, Codependentie therapie of de behandeling van stress en burn-out.

In het eerste gesprek waarin we kennismaken, bespreken we ook wat jouw doel van de coaching of therapie is. Ik maak daarna een voorstel behandelplan dat we samen doornemen. Als we het er over eens zijn hoe het vervolg er uit gaat zien, dan plannen we een aantal sessies.

Jij bepaalt het doel

Het doel daarvan is dat je steeds meer inzicht krijgt in je eigen codependentie- of stress patronen, mogelijke onderliggende traumatische gebeurtenissen of belemmerende overtuigingen. We besteden daarbij aandacht aan cognitieve, emotionele, lichamelijke en psychische factoren die mogelijk een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van jouw klachten en de oplossing daarvan. Jij bepaalt ten alle tijden hoe diep je in de materie wilt duiken. Zo kunnen we met coaching en counseling werken aan problemen in het hier en nu. Wil je de oorzaak leren kennen van gedrag of gevoel dat je belemmert om je leven te leven zoals je dat graag zou willen, dan kunnen therapeutische methodieken behulpzaam zijn.

Therapeutische en coachende methodieken:

Geinspireerd door…

In mijn manier van werken ben ik geïnspireerd door onder andere Gabor Maté, Bessel van der Kolk, Peter Levine, Janina Fisher en Eileen Russel die geloven en vertrouwen op de veerkracht en creativiteit van ieder mens om met pijn en verdriet om te gaan en in de capaciteit om te helen. Respect hebben voor ieder mens die worstelt met trauma’s en begrijpen dat het de meest voor de hand liggende beweging is om weg te gaan van dat wat zeer doet. Het is het begin van een helingsproces waarbij jij zelf de keuze maakt (leert maken) om onder ogen te zien, te verwerken, te helen van dat wat je tegenhoudt om jezelf te zijn. In een liefdevolle relatie met jezelf en de ander.

Tarief

€ 95 euro p/u* (inclusief BTW).

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag.
Van 10.00 – 17.00 uur

* Langere sessies kunnen in overleg gepland worden. 

Aangesloten bij…

Relatieverslaving.com

Ik ben aangesloten bij netwerk “Relatieverslaving.com”. In dit netwerk werk ik samen met gespecialiseerde en ervaringsdeskunidge therapeuten. We organiseren intervisie en supervisie bijeenkomsten zodat kennis en ervaring worden uitgewisseld en getoetst.

Inbalansonline

Naast de sessies in mijn praktijk is het mogelijk om een online training over Codependentie te volgen die het coachingsproces ondersteunen.

  • Je bepaalt je eigen tempo
  • Ondersteunende materialen waaronder een boek, om ondersteunende opdrachten te doen
  • 1 keer per week een nieuw hoofdstuk
  • Animaties, visualisaties, coachmomenten, opdrachten, video’s.
Heb je een vraag of wil je een kennismakingsgesprek?
Neem dan contact met mij op
Maak afspraak! Maak afspraak!